Zásady ochrany osobních údajů

verze 1, účinná od 25. 5. 2018.

Provozovatel e-shopu sale.moravianbabies.eu, Petr Poláček, IČ: 76186954, se sídlem tř. Svornosti 201/25, 779 00 Olomouc (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme. Pro ověření, že skutečně Vy nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, využíváme funkci double opt-in potvrzujícího e-mailu.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při objednání zboží nebo při online komunikaci nebo nepřímo. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje (kontaktní informace a platební údaje), tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u nabídek Vám na míru, poradny, diskuze apod.

Některé údaje získáváme tak, že pomocí souborů cookies zaznamenáváme, jak používáte náš web.

Data získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v těchto zásadách. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

– sociální síť Facebook, když našemu webu nebo zboží dáte To se mi líbí nebo nás na Facebooku sledujete

Je to legální?

ANO, protože dodržujeme právní důvody zpracování osobních údajů: 1. je to nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a s tím spojené zaplacení a dodání zboží, 2. je to nezbytné pro splnění právní povinnosti – např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 3. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany (viz. níže), 4. udělil/a jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. V některých případech se tyto právní důvody překrývají.

Co jsou naše oprávněné zájmy?

V některých případech, které pečlivě zvažujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom si zajistili ochranu právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, ale můžete proti tomu podat námitku formou odkazu v e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mail: kontakt@moravianbabies.eu

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu: – když u nás nakoupíte, můžeme Vám poslat obchodní sdělení nebo Vás požádat o hodnocení nákupu (recenze), – když navštívíte náš web, můžeme do Vašeho zařízení uložit soubory cookies (přečtěte si také Zásady souborů cookies), – zákazníkům ze Slovenské republiky můžeme fakturovat v měně EUR

Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jak dlouho?

1. nákup zboží přes internet, potřebujeme to k: vyřízení Vašich objednávek, doručení zboží, vracení zboží a peněz, vyřizování reklamací a dalších záležitostí spojených se zárukou na zboží, k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží, k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro online nákup, k poskytování různých možností plateb

– na dobu 11 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu, – na dobu 3 let od posledního nákupu,

2. správa zákaznického účtu včetně historie objednávek (registrace):

– na dobu 3 let od posledního nákupu 3. online komunikace

– na dobu 1 roku u služby: diskuze, poradna, dotaz na produkt, kontaktní formulář

K čemu potřebujeme Váš souhlas? – k vedení zákaznického účtu (registrace) včetně historie objednávek, – k marketingovým činnostem, personalizaci reklam, – ke komunikaci on-line (diskuze, dotaz na produkt, kontaktní formulář).

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

I. u nákupu zboží přes internet: – identifikační údaje: jméno, příjmení a titul, datum narození, IČO, DIČ, bydliště, sídlo, podpis – kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace – platební údaje a historie plateb – údaje o zboží – údaje o Vašem zařízení: IP adresa, identifikátor zařízení (například u telefonů číslo IMEI), lokace, informace z cookies, údaje z RFID tagů a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naším webem, například vyhledávací dotazy, záznam z robotické chatovací služby

II. u nabídky našeho zboží: jméno, příjmení, e-mailová adresa

III. pro využívání služeb registrovaného zákazníka a ostatních služeb jako diskuze, dotaz na produkt, kontaktní formulář (k tomu potřebujeme Váš souhlas): – přihlašovací údaje k registrovanému účtu: identifikační a kontaktní údaje, uživatelské jméno, heslo, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu, datum narození, historie nákupů, – pro online komunikaci: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o zařízení, údaje o zboží

2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie. Nepředáváme je do třetích zemí mimo EU.

3. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. Přečtěte si více v Zásady souborů cookies.

4. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám (příjemcům, zpracovatelům Vašich osobních údajů), aby nám pomohly poskytovat naše služby. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme. Mají přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázány na základě zpracovatelské smlouvy je chránit, neprozradit a nepoužít k jiným účelům. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Příjemci osobních údajů

– Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR). – Poskytovatelé služeb: účetní, daňový poradce, advokát, správce sítě, poskytovatel cloudových služeb, poskytovatelé poštovních služeb a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, poskytovatel servisních služeb informačního systému či výpočetní techniky, poskytovatelé analýz, auditu, platebních služeb a zpracovatelé plateb, marketingových služeb, provozovatel sociální sítě Facebook. – Další příjemci dle potřeb správce, které však v současné době nevyužíváme.

5. Jaká jsou vaše práva?

– právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), – právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), – právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), – právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), – právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), – právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), – právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na kontaktní adresu: kontakt@moravianbabies.eu

Právo na odvolání souhlasu můžete využít jen v případech, kdy jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo nemůžete uplatnit, když jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem nákupu zboží přes internet nebo za účelem přímého marketingu.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás (bezplatně jednou za rok) získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili na základě Vaší žádosti nepřesné či neúplné osobní údaje, které o Vás vedeme.

Právo na výmaz osobních údajů máte, pokud o to požádáte a jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR, například odvolal jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně atd. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte také právo požadovat omezení zpracování (odmítáte výmaz), které představuje pro naši

společnost povinnost označit Vaše osobní údaje a již je nezpracovávat, pouze ponechat uložené.

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako prodávajícího (zasílání obchodních sdělení, hodnocení nákupu), máte právo kdykoli vznést námitku, např. formou odkazu v e-mailu nebo nás kontaktujte.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že budete jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

6. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Poskytujeme zabezpečené služby, díky nim uchováváme osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Naše data jsou uložena na území Evropské unie. Garantujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme přenášet mimo EU.